Υπηρεσιες

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Επενδυτικά Προγράμματα
Συμβουλευτική – Επιμόρφωση
Εξαγωγές- Μάρκετινγκ
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Σχετικα με εμας

Η εταιρεία EPSILON – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ είναι μια δυναμική εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων, που παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας, για την ανάπτυξη και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών του Ιδιωτικού, του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αλλά και την βιώσιμη ανάπτυξη αστικών και αγροτικών περιοχών.

Φιλοσοφία της εταιρείας αποτελεί η ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη των πελατών και η ικανοποίηση των αναγκών τους, πάντα με υψηλά πρότυπα ποιότητας.

Η εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων μας, διαφορετικών κλάδων, εγγυώνται την άρτια προετοιμασία και υλοποίηση επενδυτικών και αναπτυξιακών έργων,
Η πολυετής εμπειρία των στελεχών μας διασφαλίζει την απρόσκοπτη υλοποίηση ακόμα και των πιο σύνθετων έργων,
Οι άρτια σχεδιασμένες διαδικασίες υλοποίησης των έργων μας εγγυώνται υλοποίηση έως και το κλείσιμο, οποιουδήποτε έργου, με την ελάχιστη δυνατή εμπλοκή της διοίκησης του εκάστοτε φορέα ή επιχείρησης,
Οι σχέσεις αμφίδρομης επικοινωνίας που έχουμε αναπτύξει με Πανεπιστημιακά και Ανώτερα Τεχνολογικά Ιδρύματα, πανευρωπαϊκής εμβέλειας, διασφαλίζουν την μεταφορά καινοτομίας σε κάθε έργο τοπικής ανάπτυξης που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε,
Οι στρατηγικές συνεργασίες με πρωτοπόρες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους καινοτομίας διασφαλίζουν την υλοποίηση επενδυτικών έργων με τα πιο άρτια τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες.

COMPANY NEWS

Επικοινωνήστε μαζι μας….

Επικοινωνήστε με το επιστημονικό προσωπικό της Epsilon Σύμβουλοι Ανάπτυξης και ορίστε σήμερα μια δωρεάν συνάντηση σχετικά με τα επιχειρηματικά σας σχέδια για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

    Ο φορέας που εκπροσωπώ είναι: